بایگانی: Blogs

اطلاعات کاربردی در باره پوکه صنعتی لیکا

اطلاعات کاربردی در باره پوکه صنعتی لیکا

اطلاعات کاربردی در باره پوکه صنعتی لیکا سبکدانه های لیکا  واژه لیکا از عبارت Light Expanded Clay Aggregate ( دانه رس سبک منبسط شده ) گرفته شده است.  در روش تولید این دانه‌ها ابتدا خاک رس به عنوان ماده اولیه سبکدانه ازمعادن خاک رس به واحد فرآوری کارخانه حمل شده، پس از نمونه‌گیری و کنترل […]