آیا خرید حضوری هم امکان دارد؟

بله شما می توانید به آدرس شرکت مراجعه نموده و ضمن خرید فاکتور فروش دریافت نمائید.

در خرید مقادیر بالا تخفیف هم لحاظ می شود؟

بله , در صورت خرید بالا حتما تخفیف توافقی اعمال می گردد.

امکان خرید و حمل توسط مشتری امکان پذیر هست؟

بله , در صورت تمایل میتوانید پس از هماهنگی با شرکت به انبار مصالح مراجعه و همانجا خرید و با وسیله خود کالا را منتقل کنید.

آیا خرید بصورت اعتباری هم امکان پذیر است؟

بله , بعد از خرید های اولیه و اعتبار سنجی امکان پذیر می باشد.