لیست قیمت روز سیمان فله و پاکت در تهران

دسترسی سریع به قیمت روز سیمان با قابلیت خرید

جهت سهولت و دسترسی سریع به قیمت انواع برندهای سیمان فله و پاکت درب کارخانه جدول زیر را بررسی نمائید,

سه شنبه بهمن ۱۸, ۱۴۰۱ ۱۴:۰۶

برند سیمانقیمت درب
کارخانه
لینک خرید
تهران
تیپ 2
پاکت
44800
تومان
خرید
جاجرود 2
پاکت
53000
تومان
خرید
ساوه 2
پاکت
43200
تومان
خرید
پوزولان ساوه
پاکت
38000
تومان
خرید
آبیک 2
پاکت
41400
تومان
خرید
فیروزکوه 2
پاکت
43900
تومان
خرید
فیروزکوه
425-1
پاکت
40000
تومان
خرید
فراز فیروزکوه 2 41900
تومان
خرید
شاهرود 2
پاکت
38000
تومان
خرید
نکا تیپ 2
پاکت
45900
تومان
خرید
نکا تیپ 1
پاکت
42000
تومان
خرید
سبزوار 2
پاکت
31000
تومان
خرید
نیزار قم 2
پاکت
38500
تومان
خرید
تیپ 5 تهران
پاکت
44000
تومان
خرید
فله تهران 2
هر تن
1020000
تومان
خرید
فله جاجرود 2هر تن
1000000
تومان
خرید
فله شاهرود 2هر تن
695000
تومان
خرید
فله فیروزکوه 2هر تن
750000
تومان
خرید
فله ساوه 2هر تن
899000
تومان
خرید
فله آبیک 2هر تن
810000
تومان
خرید
فله نیزار قم 2هر تن
820000
تومان
خرید
ما را در تلگرام دنبال کنید
جهت عضویت روی تصویر کلیک کنید.
روی تصویر کلیک کنید
پیج اینستا گرام تهران پویا

بازگشت به فروشگاه

صفحه آگهی های ساختمانی